28.05.2022

Mgławica Śmigło

Przymiarka z filtrem Moon & skyglow

Sensor: Canon 600D mod
Ekspozycja: 16x1min
ISO: 400
Filtr: svBony Moon Filter
Apki: SirilIC, Photoshop, Topaz DeNoise AI
Księżyc: 3%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisów na stronie: 359

Katalog Messiera: 68/110